Notícies

Aquest apartat recull les notícies que les entitats amb web a la plataforma Vicentitats.cat comparteixen a les seves respectives pàgines.  Consulta-les!

23 octubre 2014 -

El pasat 2 d’octubre de 2014 es va aprovar al Parlament de Catalunya la llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. LLEI 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i […]

Introducció al Geocaching per a famílies. Sortida del Club Montagut, el dia 25 d’octubre a les 11 h. del matí. Arribada a les 13 h. al Club. Activitats: – Baixarem l’aplicació del geocahing al mòbil. – Aprendrem el seu funcionament. – Sortirem en dos grups per a posar-ho en pràctica. Inscripcions: Al Club Montagut, fins […]

160 Elements trobats