15a Mostra d’Entitats i Músiques de Vic – 5 de maig de 2018