L’Ajuntament de Vic, obre convocatòria de subvencions per entitats sense ànim de lucre, destinades a projectes d’interès social. El passat 25 de març de 2019, es van publicar les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions per a les entitats sense ànims de lucre de la ciutat de Vic inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Vic.

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament a través del Departament de Benestar i Família destinades a finançar a programes o projectes d’interès social a Vic realitzats per entitats sense ànim de lucre que complementin i donin suport a serveis de competència municipal en aquest àmbit o siguin d’interès públics local.

Aquests projectes s’hauran de concretar en el finançament d’activitats adreçades a les següents línies i objectius específics:

  1. Projectes de suport a la infància, a l’adolescència, la joventut i famílies amb situacions de vulnerabilitat social.
  2. Pobresa i exclusió social.
  3. Projectes de promoció i protecció de les persones grans.
  4. Promoció a l’autonomia i atenció a la dependència.
  5. Projectes i activitats de participació i sensibilització amb col·lectius vulnerables.

La documentació s’haurà de presentar de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vic. El termini de presentació serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria (corresponent a la data de publicació de l’anunci al BOP).

Podeu consultar les bases de la convocatòria de la subvenció a l’apartat de Recursos > Ajuts, premis i subvencions i la presentació Power Point de la sessió informativa d’enguany aquí

ACTUALITZACIÓ

En data 30 d’abril de 2019 s’ha publicat la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d’interès social per part d’entitats sense ànim de lucre de Vic. A partir de demà dia 1 de maig es poden presentar les sol·licituds de subvenció. El termini finalitza el dia 30 de maig de 2019. Trobareu els annexes a presentar i l’enllaç per a la tramitació electrònica en el següent enllaç:

https://seuelectronica.vic.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=122&idnct=212&x=ojFa7lxBC+wp22Ew1UQFww 

Us recordem que trobareu les bases reguladores amb la informació de la subvenció més amunt. Consulteu l’extracte de publicació de la convocatòria aquí: Anunci BOPB extracte convocatòria.

Per qualsevol dubte podeu enviar un e-mail a subvencions@vic.cat o al 93.886.21.00.

 

Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes d’interès social
Etiquetat a: