L’Ajuntament de Vic, obre convocatòria de subvencions per entitats sense ànims de lucre, destinades a projectes d’interès social. El passat 17 d’abril de 2018, es van publicar les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions per a les entitats sense ànims de lucre de la Ciutat de Vic inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Vic.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencioCurs de creació i gestió d'associacionsns, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats sense ànims de lucre de Vic que vulguin realitzar programes o projectes d’interès social a Vic que sumin, complementin i donin suport a serveis de competència municipal en aquest àmbit o siguin d’interès públic local i dins l’anualitat de referència de la convocatòria.

Aquests projectes s’hauran de concretar en el finançament d’activitats adreçades a les següents línies i objectius específics:

  1. Projectes de suport a la infància, a l’adolescència, la joventut i famílies amb situacions de vulnerabilitat social.
  2. Pobresa i exclusió social.
  3. Projectes de promoció i protecció de les persones grans.
  4. Promoció a l’autonomia i atenció a la dependència.
  5. Projectes i activitats de participació i sensibilització amb col·lectius vulnerables.

La documentació s’haurà de presentar de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vic. El termini de presentació serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria (corresponent a la data de publicació de l’anunci al BOP).

Podeu consultar les bases de la convocatòria de la subvenció a l’apartat de Recursos > Ajuts, premis i subvencions.

Com ja és habitual, des de l’equip de Ciutadania restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte, comentari o informació addicional que pugueu necessitar a ciutadania@vic.cat o 93.886.21.00 (extensió 21206).

Convocatòria subvencions per a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes d’interès social per al 2018
Etiquetat a: