Del 28 de juny fins el 9 de juliol es farà a Barcelona el Pride 2016.

Podeu consultar tota la programació a la web del pride: http://www.pridebarcelona.org/ca/

 

MANIFEST PRIDE Barcelona 2016 PERSONES TRANS* Tan comuns, com diversxs

Som els i les representants actives del moviment LGTBI que ha lluitat pels nostres drets a la ciutat de Barcelona en els darrers quaranta anys. Lluites que ens han portat a la realitat que avui vivim, i on sempre hem estat presents les persones trans.

Avui ens reunim per celebrar i visibilitzar el nostre orgull i en especial el de les persones trans, donant el nostre suport a una visió inclusiva, no binària i no patologitzada del gènere. Rebutgem: les fòbies davant la nostra manera de ser, el dogmatisme que ens encasella, la visió distorsionada que molta gent encara té de nosaltres. Ara és el moment de treballar tots i totes juntes i d’aixecar-nos contra la violència física i psicològica a que ens sotmet el sistema hetero-patriarcal.

Denunciem l’exclusió, la violència, la representació que es fa de nosaltres socialment, oblidant que som molt més que la nostra identitat de gènere o la nostra orientació afectivo-sexual. Desmuntem amb la nostra presència i participació totes aquelles pressions i visions homogeneïtzadores. Visca la diversitat! La diversitat és el que enriqueix la nostra societat, no l’ocultem!

Volem una cobertura sanitària integral i per això sol·licitem al Ministeri de Sanitat i Política Social, i a la Generalitat de Catalunya un nou protocol d’atenció a les persones trans no patologitzat i basat en els Drets Humans. Volem que l’atenció sanitària sigui digna, lliure i universal; que es posi especial cura en vetllar per l’atenció d’aquells més vulnerables: infants, gent gran, immigrants, persones dependents, persones amb malalties cròniques… Cal aprovar i dotar econòmicament un pla d’acció per la prevenció del VIH que incorpori les noves estratègies de prevenció del VIH des de una perspectiva de salut sexual així com formació dels professionals sanitaris per aconseguir avenços reals.

Considerem urgent que es revisi la “Llei d’Identitat de Gènere”, eliminant el diagnòstic de disfòria de gènere per accedir al nom desitjat. Exigim la llibertat per triar noms i sexe als documents oficials. Volem que la llei doni cobertura també a les persones immigrants i a les menors d’edat.

Volem que les empreses afavoreixin l’accés al treball a les persones trans i per a això demanem la implicació de sindicats, empresaris i administracions; que es denunciïn i es previnguin les situacions d’exclusió; que hi hagi un reconeixement real dels drets laborals i socials de les persones trans; que se’ns faciliti l’accés a l’habitatge.

Rebutgem i combatem qualsevol abús, violència o explotació laboral o sexual. I exigim drets per a les persones trans migrades, que sovint arriben a Catalunya fugint de amenaces i discriminació extremes: accés a la regularització, a la salut i a la resta de drets ciutadans i serveis públics en igualtat de condicions.

Demanem formació per als professionals de l’administració, l’àmbit social, educatiu i de la salut sobre les múltiples manifestacions de la diversitat humana i la seva especial atenció.

Volem que la societat i els mitjans de comunicació assumeixin una visió respectuosa i inclusiva que acabi amb els estereotips creats per la ignorància i que condueixen a la transfòbia, així com a les altres LGTBIfòbies.

Exigim que els governs i la justícia actuïn davant de qualsevol agressió o violació dels nostres drets. En un moment en que s’estan incrementant els atacs violents al nostre col·lectiu, amb diversos casos recents a la comunitat de Madrid, reclamem una resposta contundent per part de les administracions i de la societat en general.

Exigim una atenció correcta a les persones d’edat avançada trans i de tot el col·lectiu LGTBI per part dels professionals d’atenció directa a les residències, centres de dia i centres de salut, amb respecte i atenent l’especificitat de cada cas. No volem que siguin maltractades o menyspreades, per la seva identitat de gènere o orientació sexual, en una etapa de la seva vida en la qual són encara més vulnerables.

Volem igualment posar especial èmfasi en tota una nova generació de nens i nenes trans que expressen a una edat primerenca la seva identitat i la seva disconformitat amb el gènere assignat en néixer. Aquests nens, nenes i joves mereixen gaudir dels mateixos drets que la resta de nens, nenes i joves. Avui estem aquí també per reivindicar el seu dret a ser qui són.

Volem que la realitat LGTBI entri en positiu a les escoles i instituts, així com a altres espais de l’educació i el lleure, per ensenyar a les noves generacions la pluralitat del gènere humà, superant el binarisme i la visió heterocentrista.

Exigim la implantació de protocols adequats a tots els centres educatius per combatre l’LGTBfòbia, l’assetjament i l’exclusió de qualsevol persona per raons d’identitat de gènere o orientació sexual. Cal acabar de manera definitiva amb el bullying a les escoles. Ni un menor més pot passar per aquest infern! No podem permetre cap altre suïcidi com el del passat desembre.

Denunciem públicament l’extrema violència generalitzada i els assassinats que pateixen les persones trans pel fet de ser-ho, a tot el món. Denunciem igualment la impunitat amb què s’està cometent aquest genocidi i la falta de mesures per part dels governs per eradicar-lo, i exigim la implicació de tota la societat, especialment dels governs, organismes internacionals i ONGs competents en matèria de Drets Humans, tant per prendre directament mesures legislatives i judicials encaminades a acabar amb aquest genocidi, com per exercir pressió sobre els governs amb l’objecte que prenguin aquestes mesures. També exigim al govern espanyol que salvaguardi els drets de les persones trans que busquen protecció internacional al nostre país, vetllant per la seva seguretat, la seva correcta atenció i la seva inclusió en les ciutats on són acollides.

Esperem que arribi el dia en què aquestes reivindicacions es vegin satisfetes. El que no desapareixerà és la memòria dels i les companyes que no poden compartir amb nosaltres aquesta manifestació i que ens serveixen de record per no oblidar la lluita i l’activisme necessari per fomentar i mantenir els canvis necessaris per a una societat millor que ens inclogui. NI OBLIT NI PERDÓ. JUSTÍCIA, VERITAT i REPARACIÓ.

LA TRANSFÒBIA I LA LGTBFÒBIA PERJUDIQUEN SERIOSAMENT LA NOSTRA SALUT, I LA TEVA!

28 de juny al 9 de juliol – Pride Barcelona 2016