El Consell Comarcal d’Osona, diferents ajuntaments de la comarca entre ells Vic, Manlleu, Torelló i la Mancomunitat La Plana i l’associació TALCOMSOM, al llarg del darrer any han impulsat el procés de diagnosi per conèixer les realitats de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals per dissenyar un Pla per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere el qual recollís diferents accions a dur a terme en els municipis de la comarca.

Després de la presentació de l’informe de diagnosi, que es va dur a terme a finals d’abril de 2015 i de la fase d’elaboració de propostes, arriba l’hora de presentar públicament el Pla Marc per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona. Un treball que es va encarregar a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, amb la coordinació del director del Centre d’Estudis Interdisciplinari de Gènere el Dr. Gerard Coll-Planas i que ha tingut el suport de la Diputació de Barcelona i de l’Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGTBI de la Direcció General d’Igualtat.

La data per a la presentació, i que esteu convidats i convidades,  serà el proper dilluns, 27 de juny a les 19 hores a la Sala Coll i Bardolet, (Edifici del Sucre – C. Historiador Ramon D’Abadal i Vinyals / Vic)

El Pla d’acció, basat en la diagnosi elaborada, estableix tres objectius generals que articulen tot el conjunt d’actuacions que han d’orientar l’activitat dels municipis. D’aquesta manera es dóna resposta als reptes i obligacions que tenen els ens locals segons el que estableix la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

L’acte comptarà amb la presència de la consellera delegada de Joventut, Cultura i Dona, Montse Juvanteny, en representació de tots els regidors i regidores dels municipis implicats. Així mateix comptarem amb l’assistència i intervencions del diputat delegat d’igualtat i ciutadania de la Diputació de Barcelona, Antoni García i Acero, i de la responsable de l’Àrea  per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGTBI de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, Lluïsa Jimenez Gusi. Finalment també hi assistirà Isàvena Opisso, membre de l’associació TALCOMSOM.

Presentació del Pla Marc per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona – a Vic a les 19h