Es mesuraran diverses mostres de roques de diversos indrets d’Osona.

(Pàgina que s’anirà actualitzant fins la realització del taller)

El taller té una primera part teòrica i una segona pràctica.

Per a inscripcions: tallerfd18@gmail.com

Mesures de radiacions electromagnètiques:

Dels següents aparells: un llum, planxa, un microones, un assecador de cabell, un despertador a piles, una ràdio, un mòbil, etc.

Mesures de radiacions radioactives:

Característiques que han de tenir les mostres:

Una per persona.
Millor sols pedres o terra.
Màxim 25 – 30 mostres en total.
(Calen varis minuts de mesura per cada mostra)
Pedres o rajoles i similars de 5 x 5 cm. mínim.
En cas de terra uns 200 gr. en bossa de plàstic.

Com que la finestra del comptador Geiger fa 45 mm. de diàmetre cal que les mostres tinguin una superfície mínima de 50 mm. de diàmetre.

Algunes de les mostres de les que es mesurarà la seva radioactivitat:

Mostres naturals:

 1. Roques. (Principalment de diversos indrets d’Osona, Mig Ter)
 2. Sorra de riu.
 3. Sorra de platja.
 4. Sauló
 5. Terra de l’hort, camp, etc.

Mostres de material artificial:

 1. Totxana.
 2. Arrebossat d’una paret.
 3. Plat trencat.
 4. Sorra de construcció.
 5. Quitrà.
 6. Teula antiga.
 7. Teula nova
 8. Llamborda.
 9. Material de construcció de la via pública, etc.
PERILLS INVISIBLES A CASA I A L’ENTORN. Radiacions radioactives i electromagnètiques a casa i l’entorn. Taller teòric-pràctic de divulgació general.