En aquesta conferència es tracta de fer un resum de les malalties més importants transmeses per puces, polls, mosques i mosquits. Totes existeixen actualment i afecten milions de persones. Històricament, pesta, tifus epidèmic, febre groga, còlera o febre tifoide varen causar grans mortaldats en tots els continents, incidiren en totes les capes socials i no se’n coneixien les causes. En moltes ocasions han estat el motiu de canvis històrics determinants per a què el món i la Humanitat siguin com són. Avui dia se solen considerar malalties residuals que, tanmateix, poden ressorgir en moments puntuals però han estat substituïdes per d’altres molt vigents com el paludisme, dengue, zika, chikungunya o filariasis. Qui no ha sentit a parlar, els darrers anys, de l’anomenat “mosquit tigre”, per exemple?. En la xerrada de divendres es barreja medicina, entomologia, i sobretot història amb un ànim divulgatiu, amb un mínim de tecnicismes, prioritzant la curiositat, amb anècdotes sovint poc conegudes, per analitzar quin ha estat l’efecte d’aquestes epidèmies en l’ésser humà al llarg dels segles i com n’ha anat superant els efectes adversos, si és que ha pogut.

 

Xavier Sistach, especialista en història natural antiga dels insectes, ha dedicat més de quaranta anys a l’estudi de l’entomologia, la qual cosa l’ha portat a viatjar per tot el món. Col·laborador del museu de Zoologia de Barcelona, és membre de la Institució Catalana d’Història Natural i autor d’obres de divulgació científica com Bandas, enjambres y devastación. Las plagas de langosta a través de la historia (2007), Insectos y hecatombes, vol I-II (2012-2014) o Historia de las moscas y de los mosquitos, y su influencia en el devenir de la humanidad (2018). També és autor de la comèdia negra Siete crímenes por cópula. Diversos articles seus estan disponibles al web xaviersistach.com .
Xavier Sistach: Insectes transmissors de malalties. Ciència i història.