Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya.

Document: PROTOCOL_PUBLICACIO

Autor: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Any: Octubre 2017

deure intervencio

Protocol deure d’intervenció administracions públiques de Catalunya